Website of PAN Centre for Sweet Decoration, a European cake stand producer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Company name - PAN Centrum Slodkiej Dekoracji

Address - Kolejowa 57 , 60-715 Poznan, Poland

VAT id no PL7772306381

phone +48 61 661 36 36

fax +48 61 661 42 70

e-mail biuro@pan-centrum.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Owner of the shop www.cakestands.eu is PAN Centrum Slodkiej Dekoracji sp. z o.o., ul.Kolejowa 57, 60-715 Poznan, Poland VAT id no PL7772306381 Regon 631232621 Additional data in accordance with the act of 18.10.2006: KRS0000117546 Sad Rejonowy w Poznaniu XXI Wydz. Gospodarczy KRS Kapital zakladowy 50.000